Preliminarna rang-lista za raspodjelu i prodaju sadnica po povoljnim uslovima iz matičnog zasada Uvac

Komisija za ocjenu i bodovanje pristiglih prijava na Konkurs za raspodjelu i prodaju sadnica po povoljnim uslovima iz matičnog zasada Uvac, koje su podnijete do 27.10.2016. godine, izvršila je provjeru i obradu pristiglih prijava.

Nakon izvršenog bodovanja, komisija je sačinila preliminarnu rang-listu.

Preliminarna rang-lista biće objavljena na sajtu opštine Rudo i na oglasnoj tabli opštine u periodu od 02. 11. – 07. 11. 2016.

Od dana objavljivanja preliminarne rang-liste do 07.11. 2016. godine, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu.

Nakon razmotrenih prigovora biće formirana konačna rang-lista.

Dodatne informacije mogu se dobiti na šalteru opštine ili na telefon: 058/ 711-164.

Preliminarna rang – lista