Zakazani zborovi građana u 5 mjesnih zajednica

Šta nedostaje vašoj mjesnoj zajednici“?

U okviru Projekta „Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH“, koji je zajednička inicijativa Vlada Švajcarske i Švedske, a koji sprovodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opšina i gradova, u mjesnim zajednicama opštine Rudo koje su sastavni dio ovog Projekta održaće se forumi/zborovi građana, na temu: „Šta nedostaje vašoj mjesnoj zajednici“?

Forumi/zborovi građana održaće se u sljedećim terminima:

MZ Mioče, utorak  08.11. s početkom u  14:00 časova – prostorije mjesne zajednice;

MZ  Štrpci, utorak 08.11. s početkom u  17:30 časova – prostorije mjesne zajednice;

MZ Staro Rudo, srijeda 09.11. s početkom u 12:00 časova – prostorije mjesne zajednice;

MZ Rudo, srijeda 09.11. s početkom  u 14:30 časova – prostorije male sale Doma kulture Rudo;

MZ Strgačina, srijeda 09.11. s početkom  u 17:00 časova – prostorije mjesne zajednice.

Forumi/zborovi građana će se održavati na osnovu metodologije koju preporučuje projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“. Zborove građana vodiće članovi Savjeta koji su edukovani u okviru pomenutog projekta. Forum ima za cilj definisati potrebe i prioritete građana u mjesnim zajednicama, na osnovu kojih će mjesne zajednice razviti i kandidovati projekte za dalju implementaciju.

Pozivamo sve zainteresovanje građane, aktiviste, predstavnike nevladinog sektora sa područja navedenih mjesnih zajednica, da uzmu učešće na forumima/zborovima građana i na taj način doprinesu poboljšanju života u svakoj mjesnoj zajednici.

Opština Rudo je jedna od 24 jedinice lokalne samouprave u BiH koja učestvuje u ovom Projektu. Projekat će se implementirati do 2019. godine u segmentu jačanja mjesne zajednice kao osnovne jedinice lokalne samouprave. Projekat će raditi na poboljšanju pružanja usluga i infrastrukture mjesnih zajednica. Također će se raditi na osnaživanju žena i uključivanju marginalizovanih  grupa u ekonomske, socijalne i političke tokove. Težiće se i međusobnom povezivanju mjesnih zajednica i partnerstvu sa organizacijama civilnog društva. Očekivani dugoročni efekti Projekta će se ogledati u aktivnijem angažovanju građana, efikasnijem pružanju usluga opšinske administracije i jačanju opšteg povjerenja građana u javne institucije.