Obavještenje o raspisivanju javnog poziva za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMGI

U svrhu kreiranja boljeg okruženja za samozapošljavanje marginalizovanih grupa žena, otvaranje i razvoj biznisa Opština Rudo je u saradnji sa USAID/PPMG raspisala Javni poziv za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat Podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMG.

Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 KM za finansiranje biznisa kroz projekat Podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena obezbjeđena su sufinansiranjem 50% od Američke agencije za razvoj USAID/PPMG i 50 % iz budžeta opštine  Rudo.

Opredjeljena sredstva Opština Rudo će kroz javni poziv raspodjeliti za biznis ideje koje u konačnici obezbjeđuju zapošljavanje marginalizovanih grupa žena.

 Pravo na dodjelu sredstava kroz javni poziv imaju žene koje pripadaju marginalizovanim grupama:

 • ženama žrtvama nasilja,
 • samohranim majkama,
 • nezaposlenim mladim ženama mlađim od 30 godina,
 • ženama s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,
 • nezaposlenim ženama u ruralnim sredinama,

i to:

 • kao pojedincima ili kao timu;
 • sa prebivalištem na području opštine Rudo;
 • koje imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj djelatnosti na području opštine Rudo;
 • koje u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 • da nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine.
 • da su nezaposlene i prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Rudo.
 • koje će poslovnu ideju realizovati na području opštine Rudo.

Dokumentacija po ovom Javnom pozivu može se preuzeti od 3. marta 2017 godine . Sve informacije i elektronska verija obrasca i dokumentacije mogu se preuzeti na sljedećoj veb stranici www.opstinarudo.com ili dobiti zahtjevom na mail: projekti@opstinarudo.com.

Opština Rudo će tokom javnog poziva organizovati info sesiju za sve zainteresovane za poziv 10. marta 2017 u maloj sali Doma kulture sa početkom u 10.30 i edukaciju   za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja koja će se održati 20.03.2017. godine u maloj sali Doma kulture s početkom u 12,00 sati.

Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 45 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj web-stranici opštine.

Detaljnije informacije o Projektu mogu se  dobiti na telefon broj 058/711-164, lično u kancelariji br. 11 ili putem e-maila: projekti@opstinarudo.com.

Javni poziv

Smjernice

Prijavni obrazac

Prijavni obazac word doc

Primjer popunjenog prijavnog obrasca Rudo