Izbori u MZ 2017. godine

OPŠTINA  RUDO

SKUPŠTINA OPŠTINE

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

Opštinska izborna komisija Rudo  obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane opštine Rudo da je Skupština opštine Rudo, na sjednici održanoj dana 22.03.2017.godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica OpštineRudo. Odluka je stupila na snagu 01.04.2017. godine.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Rudo dana

30.04.2017. godine (nedelja) u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Rudo i birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Izbornog zakona Republike Srpske, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice, Statuta opštine Rudo i Odluke o obrazovanju, organizaciji, poslovima i načinu finansiranja mjesnih zajednica na području opštine Rudo.

Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati sve političke stranke koje na području opštine Rudo imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije, udruženja građana koja djeluju na području opštine Rudo i grupe građana (ovlašćeni predlagači) i to:

-najmanje 30 birača koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,

-najmanje 50 birača koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registovanih birača.

Predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se savjet kandiduju. Prilikom predlaganja kandidata ovlašćeni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 32/10-prečišćen tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih listi podnose se na propisanim obrascima, a rok za predaju kandidatskih listi  je 15.04.2017. godine do 15 časova.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i njegovog

zamjenika za provođenje izbora u mjesnoj zajednici u kojoj su podnijeli  kandidatsku listu za izbor članova savjeta mjesne zajednice. Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni birački spisak mjesne zajednice za koju se predlažu za imenovanje.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj

komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom

obrascu. Rok za predaju prijedloga za imenovanje za člana biračkog odbora je 18.04.2017. godine do 15 časova.

Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice i svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije koje se nalazi u ul. Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića 41 ili na web stranici Opštine Rudo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 058/711-178, 058/711-164, +38164/399-4414 i 065/605-671.

 

Datum:04.04.2017. godine                                            PREDSJEDNIK OIK-a

                                                                         Zoran Đurović, dipl.prav.

Uputstvo o provođenju izbora u MZ

obrazac br. 1 bos   obrazac br.1 srb

obrazac br.2 bos   obrazac br.2 srb

obrazac br.3 bos   obrazac br.3 srb

obrazac br.4 bos   obrazac br.4 srb

obrazac br. 5 bos   obrazac br.5 srb

obrazac br.6 bos   obrazac br.6 srb

obrazac 2.1 bos      obrazac 2.1 srb

obrazac za deponovanje potpisa_bos

obrazac za deponovanje potpisa_srb

odluka o broju članova savjeta mjesnih zajednica

odluka o lokaciji biračkog mjesta

predlog članova BO_bos

predlog članova BO_srb

SG1_bos                SG1_srb