Dodjela sredstava iz budžeta opštine Rudo za stimulisanje nataliteta

U budžetu opštine Rudo za 2018. godinu planirana su  novčana sredstva za pomoć roditeljima  za novorođenu djecu.

Osnovni razlog za donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima za novorođenu djecu u 2018. godini je stimulisanje nataliteta i popravljanje demografske slike opštine Rudo.

Novčana sredstva u iznosu od 500 KM za prvorođeno i drugorođeno dijete, i 700 KM za treće i svako sledeće novorođeno dijete dodjeljivaće se  roditeljima/roditelju djeteta, koji imaju/ima  prebivalište  na području opštine Rudo u neprekidnom  trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.

Svi roditelji novorođene djece, koji ispunjavaju uslov, bez obzira na socijalni status, mogu podnijeti pismeni zahtjev Odjeljenu za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Rudo, koje će odlučivati po podnešenim zahtjevima.

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći podnosi se na posebnom obrascu najkasnije u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta.

Uz zahtjev se prilažu sledeća dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih za dijete;
  • Potvrda o mjestu prebivališta za dijete (od CIPS-a);
  • Izvod iz matične knjige vjenčanih (za roditelje djeteta koji su u bračnoj zajednici);
  • Dokaz o mjestu prebivališta za roditelje/roditelja djeteta kojim se dokazuje da je roditelj sa mjestom prebivališta u Rudom najmanje godinu dana od rođenja djeteta (od CIPS-a);
  • Ovjerena fotokopija lične karte roditelja;
  • Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
  • Kopija kartice sa brojem tekućeg računa u banci u Republici Srpskoj

Prava po osnovu Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima za novorođenu djecu priznaju se od 01.01.2018. godine.

Obrazac

Odluka