Javni poziv zainteresovanim licima za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo

Načelnik opštine Rudo, objavljuje Javni poziv zainteresovanim licima za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo putem neposredne pogodbe.

Opština Rudo, daje pod zakup putem neposredne pogodbe poslovne prostore u prizemlju zgrade stare željezničke stanice na Uvcu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 242, upisane u List nepokretnosti broj  494 KO Štrpci i to:

-poslovni prostor u površini od  29 m2;

-poslovni prostor u površini od  15 m2;

-poslovni prostor u površini od  11 m2;

-poslovni prostor u površini od  30  m2;

Poslovni prostor se daje u zakup na 4 godine, uz mogućnost produženja. Cijena zakupa ne može biti manja od 50% od utvrđene minimalne početne cijene zakupa, utvrđene Odlukom o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Opštine.

Pravo prijave na javni poziv imaju sva pravna i fizička lica, kao i preduzetnici i udruženja, izuzev onih koja po bilo kom osnovu imaju dug prema opštini Rudo.

Tekst oglasa