S a o p š t e nj e

Skupština opštine Rudo dana 28.09.2018. godine usvojila je Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 i isti uputila na javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 provešće se u periodu od 11.10.2018 do 10.11.2018. godine.

Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Rudo i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027.

Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027, koji je predmet javne rasprave može se pruzeti ovdje.

Pitanja, prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti na adresu: projekti@opstinarudo.com ili putem pisanrice na Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove (za radnu grupu za praćenje javne rasprave za Nacrt strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027).

Konačnu odluku o prijedlogu Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 donijeće Skupština opštine Rudo.