Spriječen požar većih razmjera

pozarZahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji Vatrogasne jednice Rudo 28.02.2019. zaustavljen je požar.

Vatrogasci su intervenisali na požaru suve trave i korova koji se desio u krugu firme „Metalac“.  Dolaskom na lice mjesta, vatrogasna jednica zatekla je zapaljenu suvu travu i korov u blizini kamiona u vlasništvu JKP „Usluga“ Rudo, dok je vatra na drugom kraju prijetila da se proširi na krug nekadašnje fabrike. Zahvaljujući brzoj prijavi i intervenciji spriječeno je širenje požara i veća materijalna šteta.

Vatrogasna jednicica Rudo apeluje na građane da prilikom proljetnjeg čišćenja vode računa, jer vatra vrlo brzo može da se proširi i ugrozi ljude i imovinu.