Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Informativni centar Rudo

U skladu sa Odlukom Skupštine opštine Rudo broj:01-022-14/19 od 12.02.2019.godine raspisan je  Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Informativni centar Rudo . Konkurs je objavljen na TV Rudo dana 08.04.2019.godine, u dnevnom listu “Glas Srpske “ dana 11.04.2019.godine, i u „Službenom glasniku“Republike Srpske dana 12.04.2019.godine.Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 13.05.2019.godine.

Javni konkurs