Sudski izvršni postupak u vezi Poljoprivredne zadruge Uvac

Dana 25.03.2021. godine (četvrtak) u prostorijama PZ Uvac održana je I predmetna prodaja pokretnih stvari izvršenika. U pitanju je sudski izvršni postupak koji se tiče namirenja nevraćenog opštinskog kredita podignutog od strane PZ Uvac.

Drugih zainteresovanih kupaca nije bilo.

Postupajući po Odluci SO Rudo u učestvovanju na I prodaji pokretnih stvari u izvršnim postupcima  koji se vode protiv PZ Uvac opština Rudo kupila stvari koje su bile predmet zaloge prilikom podizanja kredita, za ukupan iznos od 90.620,00 KM (devedethiljadaišeststotinadvadeset) a što odgovara ½ procijenjene vrijednosti kupljene imovine.

Ovim je namiren dio prispjelog duga po osnovu dodjeljenog kredita.