Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-5/23

Datum: 27.07.2023.godine

 

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

ZA  OBJEKAT STS-B 10(20) /0,4 kV,  400 kVA „FNE DVA BRATA“ sa podzemnim 10 (20) kV  PRIKLJUČNIM VODOM, INVESTITORA ZTUR „DVA BRATA“ Arsić Duška, s.p. Rudo

 

Investitor Arsić Duško, vlasnik ZTUR „Dva brata“ Rudo podnio je ovom organu Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole  za objekat u izgradnji – STS-B 10(20) /0,4 kV, 400 kVA „FNE DVA BRATA“ sa podzemnim 10 (20) kV priključnim vodom na zemljištu označenom kao k.č.broj 1026/1, 1026/4 i 1019  KO Rudo Grad. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Preventa“ d.o.o. Ugljevik i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuto postrojenje.

Ekološka dozvola

 

                                                                                   v.d.NAČELNIKA ODJELJENJA
Tešević Zoran, dipl.ecc.

                                                                                 ________________________