Potpisan Ugovor o ustupanju ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje hidroelektrane „Mrsovo“ na rijeci Lim u opštini Rudo

Mrsovo
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, v.d. direktora privrednog društva „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Banja Luka Blagoje Šupić i v.d. direktora privrednog društva „Elektroprivreda Republike Srpske – Obnovljivi izvori energije“ d.o.o. za proizvodnju i prodaju električne energije Ljubinje Siniša Šišić potpisali su danas u Banjaluci Ugovor o ustupanju ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje hidroelektrane „Mrsovo“ na rijeci Lim u opštini Rudo.

Osnovni razlog za ustupanje predmetnog Ugovora jeste činjenica da je ERS – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ljubinje stopostotni vlasnik privrednog društva „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Banjaluka, te da je s obzirom na osnovnu djelatnost sticaoca, a to je razvoj projekata iz obnovljivih izvora električne energije, cilj realizacija projekta HE „Mrsovo“ na rijeci Lim.
Podsjećamo da su Vlada Republike Srpske i koncesionar „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Banjaluka u novembru 2012. godine zaključili Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“ na rijeci Lim u opštini Rudo.

 

Preuzeto: Ministrstvo energetike i rudarstva