Javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-312-4/24

Datum:  20. februar 2024. godine

 

Na osnovu člana 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, objavljuje

 

JAVNI UVID

U ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

I PRILOŽENU DOKUMENTACIJU ZA IZGRAĐENI OBJEKAT BENZINSKE STANICE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U NASELJU UVAC, OPŠTINA RUDO INVESTITORA „SAS“ d.o.o. PRIBOJ, OPŠTINA LOPARE

            Dana 20.02.2024.godine investitor „SAS“ d.o.o. Priboj, opština Lopare, dostavio je Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni objekat benzinske stanice sa pratećim sadržajima u naselju Uvac, opština Rudo.

Poziva se  zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u navedeni zahtjev i priloženu dokumentaciju u zgradi opštine Rudo u kancelariji broj 11 svakim radnim danom u periodu od 07 do 15 časova.

Javni uvid traje do 21.marta 2024. godine i u tom periodu zainteresovana javnost može dostaviti ovom Odjeljenju mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

 

                                                                                       NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tešević Zoran, dipl.ecc.

                                                                                       __________________________