Postavljene kamere za video nadzor u gradu

U sklopu kapitalnih investicija opštine Rudo , za 2013.godinu , ovih dana realizovan je projekat „nabavke i montaže video nadzora“. Vrijednost projekta je  9.981,00 KM.Po raspisanom tenderu , za izvođača radova , kao najpovoljniji, odabran je SZR „Logić“ Rogatica.

Prema izjavi  Gordane Čolić, predsjednika komisije za javne nabavke, predviđeni radovi su izvedeni u ugovorenom roku i , počev od 01.08.2013.godine,video nadzor je u funkciji.

Po rječima komandira Policijske stanice Rudo , Bojana Medovića  , postavljanje video nadzora značajno će doprinijeti sprečavanju činjenja  kao i rasvjetljavanju učinjenih prekršaja i krivičnih djela. Preventivni efekti  su vidljivi već  sada , posebno kod   parkiranja vozila  na javnim površinama.