Zakazana sjednica Skupštine opštine Rudo

 

Zakazana je sedma redovna sjednica Skupštine opštine Rudo, koja će se održati dana 13.08.2013.godine u 10,00 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Prema riječima predsjednika Skupštine Velibora Ćirovića, za sjednicu je pripremljen prijedlog dnevnog reda od trinaest tačaka, između kojih je najznačajnija usvajanje nacrta Prostornog plana opštine Rudo i njegovo stavljanje na javnu raspravu. Prema dugogodišnjoj praksi, Skupština opštine Rudo nije zakazivala redovne sjednice u julu i avgustu mjesecu ali se ove godine odstupilo od ove prakse upravo zbog Prostornog plana opštine Rudo, kako bi se ubrzale aktivnosti na njegovoj izradi i kako bi opština Rudo što prije dobila ovaj značajan planski dokument.

 

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

Broj: 01-013-74/13.

Datum: 06.08.2013.god.

Na osnovu člana  21. 61. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“broj: 3/13-prečišćeni tekst), zakazujem sedmu radnu sjednicu Skupštine opštine Rudo koja će se održati dana 13.08.2013 godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom i pozivam Vas da istoj prisustvujete.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa šeste redovne sjednice Skupštine opštine Rudo,
 2. Usvajanje Zapisnika sa prve varedne sjednice Skupštine opštine Rudo,
 3. Odluka o utvrđivanju nacrta Prostornog plana opštine Rudo,
 4. Odluka o bratimljenju opštine Rudo sa opštinom Zubin Potok,
 5. Imenovanje članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Rudo,
 6. Imenovanje članova Komisije za praćenje namjenskog utroška podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje,
 7. Razrješenje članova Komisije za izbor organa  organa upravljanja i rukovođenja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Rudo,
 8. Imenovanje članova Komisije za izbor organa  organa upravljanja i rukovođenja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Rudo,
 9. Izvještaj o kupovini hladnjače, prateće opreme, zemljišta i objekata,
 10. Odluka o davanju na korišćenje dijela hladnjače i pratećih objekata
 11. Odluka o naknadama članovima nadzornih i upravnih odbora u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Rudo
 12. Odluka o učestvovanju opštine Rudo na licitacijama u postupcima namirenja potraživanja za nevraćene kredite za podsticaj razvoja lokalne zajednice
 13. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja,

Materijal  po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu, osim za tačke 7 i 8   za koje će biti dostavljen na početku sjednice.

Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.

PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Velibor Ćirović