Javni uvid prostornog plana opštine Rudo

MREZA NASELJA A3-Model

  REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA  RUDO

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

Broj: 03-363- 4 /12

Datum: 06.09. 2013.god.

Na osnovu člana 192. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. Glasnik R.S. broj 40/13), a u vezi sa članom 38. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. Glasnik R.S. broj 55/10)  Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo

 

O G L A Š A V A

JAVNI UVID

PROSTORNOG PLANA OPŠTINE RUDO

-NACRT  PLANA-

    Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo  izlaže Nacrt Prostornog plana opštine Rudo  na javni uvid koji će se održati od  9. septembra  do 8. oktobra  2013. godine u trajanju od 30 dana.

Nacrt Prostornog plana opštine Rudo  biće izložen  u „Svečanoj Sali“  Doma kulture u Rudom  ,  svakog radnog dana od  10 do 16 sati .

Uvid u tekstualni dio  ,karte stanja  kao i planirane karte  Nacrta plana moguće je izvršiti ovde   . 

Zainteresovana fizička i pravna lica, za vrijeme trajanja javnog uvida, mogu dostaviti  primjedbe, prijedloge  i sugestije na izloženi Nacrt plana,  na licu mjesta u knjigu primjedbi ili   isključivo u pisanom obliku  na adresu Odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove  opštine Rudo.

Detaljne informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedbi mogu se dobiti  u  Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Dragan  Pavlović

 

__________________