Deveta redovna sjednica SO-e Rudo

U utorak 12.11. 2013. godine, sa početkom u 10, 00 časova, održaće se deveta redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.
Za sjednicu je predložen sledeći:
D N E V N I   R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa osme redovne sjednice Skupštine opštine Rudo,
2. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Rudo za period 01. 01. – 30. 09. 2013. godine,
3. Prijedlog nacrta Rebalansa budžeta opštine Rudo za 2013.godinu,
4. Informacija o rješavanju upravnih predmeta,
5. Informacija o sprovođenju zakonskih i drugih propisa iz oblasti zaštite boraca, RVI i porodica poginulih boraca,
6. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, područna jedinica Rudo,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Foruma za bezbjednost,
8. Izvještaj o radu Komisije za preispitivanje dodjele opštinskih razvojnih kredita,
9. Prijedlog Odluke o povlačenju dijela sredstava iz Revolving fonda,
10. Prijedlog Odluke o formiranju štaba za varedne situacije,
11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju i rekonstrukciju puta Omarine – Cvrkote,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko – preduzetničkim radnjama na području opštine Rudo,
13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti,
14. Prijedlog Zaključka o izradi prečišćenog teksta odluka,
15. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja,
Materijal po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu.
Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.
                                                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                                                Skupštine opštine Rudo
                                                                                                                           Velibor Ćirović