Lokalni putevi i ulice prohodni

Sniježni pokrivač, koji je pao na području cijele opštine Rudo, nije iznenadio preduzeća zadužena za čišćenje snijega. Uklanjanje i čišćenje snijega je izvršeno prema Odluci o održavanju puteva. Čišćenje i uklanjanje snijega sa ulica u gradu i lokalnih puteva Rudo – Resići, Rudo – Prebidoli (dva pravca) i Mioče – Mokronozi, izvršilo je preduzeće d. o. o. „Sila“ Rudo i JU „ Teritorijalna vatrogasna jedinica Rudo“. Čišćenje trotoara, stepeništa i drugih površina izvršilo je K. P. „Usluga“ Rudo. Preduzeće a. d. “Romanija putevi„ izvršilo je čišćenje regionalnih puteva, koji prolaze preko teritorije opštine Rudo, tako da nije bilo problema u normalnom odvijanju saobraćaja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA