Jedanesta redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

Broj: 01 – 013 – 113 / 13.

Datum: 25. 12. 2013. god.

 

Na osnovu člana 21. 61. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 3/ 13 – prečišćeni tekst), zakazujem jedanestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Rudo koja će se održati dana 30. 12. 2013 godine (ponedeljak) sa početkom u 10, 00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom i pozivam Vas da istoj prisustvujete.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa desete redovne sjednice Skupštine opštine Rudo,
 2. Odluka o izmjeni Odluke o platama funkcionera lokalne samouprave Rudo,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Rudo za 2014. godinu,
 4. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2014.godinu,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2014.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava Naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2014.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2014.godinu,
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Odbora za žalbe,
 9. Program rada Skupštine opštine Rudo za 2014. godinu.
 10. Prijedlog Odluke o visini stope za obračun poreza na nepokretnosti,
 11. Program rada mjesnih zajednica za 2014. godinu.
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana opštine Rudo,
 13. Prijedlog Odluke o izuzimanju i dodjeli na privremeno korišćenje broda „Vodeni Ćiro“
 14. Prijedlog Odluke o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje,
 15. Prijedlog Odluke o zamjeni člana Komisije za Statutarna pitanja, poslovnik i propise,
 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za žalbe opštine Rudo,
 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Rudo,
 1. Informacija o stanju u oblasti telekomunikacija i poštanskog saobraćaja
 2. Informacija o donacijama na području opštine Rudo u 2013.godini,
 3. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja,

 

Materijal po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu, osim za tačke 2,10,14 i 17 za koje će biti dostavljen na početku sjednice.

Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.

 

PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Velibor Ćirović