Nacrt budžeta opštine na javnoj raspravi

 

Skupština opštine Rudo , na sjednici održanoj dana 12.12.2013.godine, usvojila je Nacrt budžeta opštine Rudo za 2014.godinu i i donijela zaključak o stavljanju na javnu raspravu.Za praćenje javne rasprave obrazovana je radna grupa , čiji je zadatak da : nacrt ovog akta učini dostupnim javnosti, prikupi primjedbe , mišljenja i prijedloge , prati tok javne rasprave i pripremi izvještaj o rezultatima  javne rasprave.Nacrt budžeta biće istaknut na oglasnim tablama  kao i dostavljen  (na zahtjev ) zainteresovanim subjektima , sa potrebnim objašnjenjima. Primjedbe se mogu podnijeti u Centru za pružanje usluga građanima opštine Rudo.Javna rasprava održaće se dana 23.12.2013.godine , sa početkom u 11,00 časova , u maloj sali Doma kulture u Rudo.