Poziv za 13. redovnu sjednicu Skupštine opštine Rudo

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

Broj: 01 – 013 – 13/ 14.

Datum: 11. 03. 2014. god.

 

Na osnovu člana 21. 61. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“broj: 3/ 13 – prečišćeni tekst), zakazujem trinaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Rudo koja će se održati dana 18. 03. 2014 godine (utorak) sa početkom u 10, 00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom i pozivam Vas da istoj prisustvujete.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Zapisnika sa dvanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Rudo,

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rudo,

3. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2013. godinu,

4. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivu ulica, ustanova i trga u Rudom,

6. Prijedlog Odluke prenosu prava svojine na nepokretnostima MUP – u RS,

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za korištenje sredstava budžetske rezerve,

8. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata udruženja građana iz budžeta opštine Rudo za 2014. godine,

9. Prijedlog Odluke o odobravanju završetka radova na izgradnji sportske dvorane u Rudom,

10. Prijedlog Odluke u usvajanju plana kapitalnih investicija za 2014. godinu,

11. Informacija o stipendiranju studenata u 2013/2014 školskoj godini,

12. Informacija o radu stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine Rudo,

13. Plan upisa obrazovnih profila u Srednjoškolskom centru Rudo,

14. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2013. godinu,

15. Informacija o radu inspekcijskih službi u 2013. godini,

16. Izvještaj o poslovanju Poljoprivredne zadruge „Uvac – Rudo“ sa p. o. Rudo za 2013. godinu,

17. Izvještaj o izvršenju Plan kapitalnih investicija za 2013. godinu,

18. Program rada i Finansijski plan Preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Rudo za 2014. godinu:

 • Javno preduzeće Informativni centar Rudo,
 • Javna ustanova Centar za kulturno prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo,

19. Izvještaj o radu budžetskih korisnika za 2013. godinu.

 • Javna zdrastvena ustanova Dom zdravlja “Dr Stojana i Ljubica“ Rudo
 • Javna ustanova Centar za kulturno prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo
 • Javna ustanova Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo
 •  Javna ustanova Centar za socijalni rad Rudo
 •  Javna ustanova Teritorijalna vatrogasna jedinica Rudo
 • Javna ustanova za turizam i sport Rudo,
 • Javno preduzeće Informativni centar Rudo,
 • Komunalno preduzeće Usluga a. d. Rudo,
 •  Opštinska boračkaorganizacija Rudo,
 • Opštinski odbor Crvenog krsta Rudo,

20. Informacija o utrošku sredstava iz budžeta opštine Rudo odobrenih udruženjima građana u 2013. godini,

21. Razmatranje prigovora na odluke Skupštine po raspisanim konkursima i izvršenim imenovanjima:

 •  Milinković Dobrisava na imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo,
 • Milinković Dobrisava na imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Rudo,
 • Novaković Mića na imenovanje direktora Javne ustanove Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo i
 • Simić Dragana na imenovanje starješine Javne ustanove Teritorijalna vatrogasna jedinica Rudo,

22. Razrješenje potpredsjednika Skupštine opštine Rudo,

23. Imenovanje potpredsjednika Skupštine opštine Rudo,

24. Razrješenje načelnika Odjeljenja za privredu, finansije prostorno uređenje i inspekcijske poslove,

25. Imenovanje vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove,

26. Prijedlog Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove,

27. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja,

Materijal po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu, osim za tačku 6 za koju će biti dostavljen na početku sjednice.

Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.

 

PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Velibor Ćirović s.r.