Javni poziv

Pravobranilaštvo Republike Srpske uputilo je javni poziv građanima, vlasnicima – posjednicima nekretnina sa područja katastarskih opština Sokolovići, Resići, Kosovići i Grad Rudo, koje su predmet eksproprijacije za izgradnju hidroelektrane Mrsovo.

Lica, koja imaju prebivalište na teritoriji mjesnih zajednica Mrsovo i Staro Rudo, pozivaju se da dana 08. 10. 2014. godine u 10 časova, dođu u prostorije ovih mjesnih zajednica, a lica koja imaju prebivalište na području mjesne zajednice Rudo, u isto vrijeme, u prostorije male sale Doma kulture u Rudom.

Cilj je da se pokušaju riješiti imovinsko-pravni odnosi, odnosno sporazumno odredi naknada za nepokretnosti, prije pokretanja postupka eksproprijacije, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji.