Obavještenje za studente

Republika Srpska

Opština Rudo

Načelnik Opštine

Broj: 02 – 67 – 24/ 14

Datum: 01. 10. 2014. godine

Obavještenje

Obavještavaju se studenti korisnici stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo za akademsku 2013/ 2014. godinu, da na osnovu člana 6. Ugovora o dodjeli studentskih stipendija dostave:

  • Uvjerenje-potvrdu o statusu redovnog studenta za školsku 2014/ 2015 godinu,
  •  Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  • Uvjerenje-potvrdu o visini mjesečnih prihoda za poslednja tri mjeseca tekuće godine i
  • Dokaz o eventualnoj promjeni prebivališta.

Rok za dostavljanje, najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Tražene podatke dostaviti putem Info pulta na propisanom obrascu

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak,dipl.inž.arh.