Lokalna volonterska politika

volonteri

Dana, 15. 12. 2014. godine u maloj sali Doma kulture održan je konsultativni sastanak sa institucijama i organizacijama, koje kroz svoj rad okupljaju volontere i organizuju volonterske akcije na prostoru opštine Rudo.

Tokom sastanka Jugoslav Jevđević, predstavnik Omladinskog komunikativnog centra iz Banjaluke, prisutne je upoznao sa projektom „Volonterskom legislativom do razvoja lokalnih zajednica“, a potom i sa regulativom Republike Srpske u oblasti volontiranja. Kroz ovaj projekat pokrenuta je inicijativa u 30 opština (među kojima je i opština Rudo) i gradova Republike Srpske da izrade svoje lokalne volonterske politike i da izgrade sopstvene kapacitete za sprovođenje ovih dokumenata na terenu.

Projekat zajednički realizuju Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Omladinski komunikativni centar iz Banjaluke i Omladinski savjet Republike Srpske, a kroz finansijsku podršku Evropske unije, Vlade Republike Srpske i Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je predstavljen prijedlog lokalne volonterske politike opštine Rudo.

volonteri1