Održan sastanak članova Foruma za bezbjednost opštine Rudo

Dana 11. 12. 2014. godine u maloj sali Doma kulture Rudo održan je sastanak članova Foruma za bezbjednost opštine Rudo. Na sastanku je razmatrana problematika koja se odnosi na nasilje na sportskim priredbama, zloupotrebu pirotehničkih sredstava i zajednički rad inspekcijskih organa Opštinske uprave Rudo i radnika Policijske stanice Rudo u toku novogodišnjih praznika

Zaključeno je da na području opštine Rudo nema slučajeva nasilja na sportskim priredbama i da se u tom pogledu sada neće preduzimati posebne mjere borbe protiv nasilja na sportskim terenima.

U narednom periodu Policijska stanica Rudo će organizovati predavanja u školama na području opštine Rudo na temu štetnosti i opasnosti od korišćenja pirotehničkih sredstava. Pored toga zajedno sa komunalnom policijom, će se održati zajednički sastanak sa svim trgovcima i ugostiteljima na području opštine Rudo na kome će ih upoznati sa ovom problematikom, ukazati im na zakonska ograničenja u pogledu prometa pirotehničkih sredstava i najaviti im rigoroznu kontrolu po ovom pitanju.

Dasadašnja saradnja Policijske stanice Rudo i komunalne policije je na zadovoljavajućem nivou i ista će biti, pojačanim intezitetom, nastavljena u periodu novogodišnjih praznika.