Priredba povodom Svetog Nikole

Nova slika Nikola

Dana, 16. 12. 2014. godine u prostorijama Centra za socijalni rad-Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju, održana je tradicionalna priredba učenika od prvog do šestog razreda OŠ „Rudo“.

Pored druženja djece,  kolektiv OŠ „Rudo“ je ovom prilikom za štićenike Dnevnog zbrinjavanja upriličio bogate poklone povodom praznika Sveti Nikola.

Nova slikaNova slika 2