Završena javna licitacija za prodaju zemljišta radi izgradnje benzinske pumpe

java-licitacija

Dana 10. 12. 2014. godine, sa početkom u 11 časova, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana je javna licitacija za prodaju građevinskog zemljišta radi izgradnje benzinske pumpe na Uvcu. Predmet prodaje je zemljište označeno sa k. č. 243/ 7, ukupne površine 1485m2, upisano u List nepokretnosti broj: 494 KO Štrpci (novi premjer).

Imajući u vidu atraktivnost lokacije, bilo je dosta zainteresovanih za kupovinu navedenog zemljišta. Naime, u postupku nadmetanja učestvovalo je šest učesnika i nakon četiri kruga licitiranja, izabran je najpovoljniji ponuđač, sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor.

licitacija