Javni poziv poslodavcima za korišćenje preostalih sredstava po Projektu podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP)

JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske raspisao  je Javni poziv poslodavcima za korišćenje preostalih sredstava po Projektu podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP)

Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP)

Vladi Republike Srpske je odobren kredit Svjetske banke (IDA) broj: 4704-0 BA u iznosu od 6.000.000,00 US$ za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP) čija realizacija je počela krajem 2011. godine. Obzirom da je tokom trajanja Projekta, jedan broj korisnika odustao od korišćenja sredstva ili su ista ostala neutrošena zbog nepoštivanja ugovornih obaveza, preostao je iznos sredstava od 405.868,20 KM koja se usmjeravaju na sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca na period zapošljavanja od 6 mjeseci.

Projektom su obuhvaćena nezaposlena lica sa stepenom stručnog obrazovanja od NK do VSS koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciji Zavoda prije objavljivanja javnog poziva.

Prioritet u zapošljavanju kod poslodavaca imaju nezaposlena lica iz kategorije ugroženih i teško zapošljivih grupa, i to:

Nezaposlena lica u stanju socijalne potrebe, iz kategorije:

  • članovi porodica korisnika stalne novčane pomoći,
  • omladina bez roditeljskog staranja starija od 18 godina kojoj je potrebna pomoć za osamostaljivanje,
  • socijalno ugroženi samohrani roditelji,
  • socijalno ugrožene višečlane porodice,
  • socijalno ugrožena lica – žrtve porodičnog nasilja.
  • Nezaposlena lica koja aktivno traže posao i iz kategorije su teško zapošljivih lica, i to:
  • nezaposlena lica starosti do 35 godina
  • nezaposlena lica preko 40 godina: lica na novčanoj naknadi,
  • nezaposlena lica koja aktivno traže zaposlenje duže od 1 godine, lica koja imaju manje od 5 godina za jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju,
  •  članovi porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca VRS, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata i članovi njihovih porodica.

 

Sredstva se poslodavcima odobravaju bespovratno u iznosu od: 750,00 KM, za razvijene i srednje razvijena opštine, po jednom radniku 900,00 KM, za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine, po jednom radniku period zapošljavanja je minimalno šest (6) mjeseci.

 

Više na sajtu Zavoda.