Јавни позив послодавцима за коришћење преосталих средстава по Пројекту подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP)

ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске расписao  je Јавни позив послодавцима за коришћење преосталих средстава по Пројекту подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP)

Пројекат подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP)

Влади Републике Српске је одобрен кредит Свјетске банке (IDA) број: 4704-0 БА у износу од 6.000.000,00 US$ за Пројекат подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP) чија реализација је почела крајем 2011. године. Обзиром да је током трајања Пројекта, један број корисника одустао од коришћења средства или су иста остала неутрошена због непоштивања уговорних обавеза, преостао је износ средстава од 405.868,20 KM која се усмјеравају на суфинансирање запошљавања код послодаваца на период запошљавања од 6 мјесеци.

Пројектом су обухваћена незапослена лица са степеном стручног образовања од НК до ВСС која активно траже запослење и пријављена су на евиденцији Завода прије објављивања јавног позива.

Приоритет у запошљавању код послодаваца имају незапослена лица из категорије угрожених и тешко запошљивих група, и то:

Незапослена лица у стању социјалне потребе, из категорије:

  • чланови породица корисника сталне новчане помоћи,
  • омладина без родитељског старања старија од 18 година којој је потребна помоћ за осамостаљивање,
  • социјално угрожени самохрани родитељи,
  • социјално угрожене вишечлане породице,
  • социјално угроженa лица – жртве породичног насиља.
  • Незапослена лица која активно траже посао и из категорије су тешко запошљивих лица, и то:
  • незапослена лица старости до 35 годинa
  • незапослена лица преко 40 година: лица на новчаној накнади,
  • незапослена лица која активно траже запослење дуже од 1 године, лица која имају мање од 5 година за један од услова за остваривање права на пензију,
  •  чланови породица погинулих, заробљених и несталих бораца ВРС, ратни војни инвалиди и цивилне жртве рата и чланови њихових породица.

 

Средства се послодавцима одобравају бесповратно у износу од: 750,00 КМ, за развијене и средње развијена општине, по једном раднику 900,00 КМ, за неразвијене и изразито неразвијене општине, по једном раднику период запошљавања је минимално шест (6) мјесеци.

 

Више на сајту Завода.