Obavještenje

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo obavještava sva pravna i fizička lica sa područja opštine Rudo koja imaju neizmirene obaveze po osnovu zakupa javnih površina i plaćanja komunalne naknade da su dužni izmiriti svoje obaveze, najkasnije do 31. 03. 2015. godine.

U protivnom, ovo odjeljenje će preduzeti druge zakonom propisane mjere za naplatu istih.