Обавјештење

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо обавјештава сва правна и физичка лица са подручја општине Рудо која имају неизмирене обавезе по основу закупа јавних површина и плаћања комуналне накнаде да су дужни измирити своје обавезе, најкасније до 31. 03. 2015. године.

У противном, ово одјељење ће предузети друге законом прописане мјере за наплату истих.