Obavještenje PZ „Uvac-Rudo“

PZ „Uvac-Rudo“ p. o obavještava da će od ponedeljka 02. 03. 2015. godine početi sa raspodjelom zaštitnih sredstava članovima i kooperantima zadruge koji se bave uzgojom maline.

Prema riječima Nenada Ljubojevića, direktora zadruge raspodjela će se vršiti prema usvojenom Programu zaštite maline za 2015. godinu, a na osnovu iskazanih potreba uzgajivača maline.