Obavještenje o neradnim danima povodom prvomajskih praznika

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br. 43/ 07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su: 01. i 02. 05. 2015.godine (petak i subota).

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.