Održan sastanak Foruma za bezbjednost opštine Rudo

Dana 14.05.2015.godine, u maloj sali doma kulture u Rudom, održan je sastanak Foruma za bezbjednost opštine Rudo.

Na sastanku je razmatrana Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Rudo i problematike oko maturskih i drugarskih večeri, potom su članovi Foruma upoznati sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u RS-PS Rudo a na kraju je razmatran problem krivolova na rijeci Lim i Limskom jezeru.

S tim u vezi, zaključeno je da narednom periodu Policijska stanica Rudo i inspekcijski organi opštine Rudo koordinisano, pojačano i u kontinuitetu vrše kontrolu konzumiranja alkoholnih pića od strane maloljetnika oko škola, obdaništa i na drugim javnim mjestima.

Članovi Foruma su upoznati sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u RS-PS  Rudo i činjenicom da je Policijska stanica Rudo u tom pogledu organizacijski dobila sektor za bezbjednost saobraćaja koji će biti ovlašćen da vrši kontrolu saobraćaja na području opštine Rudo.

Dogovoreno je da se, u što kraćem roku, održi zajednički sastanak predstavnika Policijske stanice Rudo, načelnika opštine i predstavnika SRD „Jezero“ Rudo na kome bi se dogovorile konkretne aktivnosti u pogledu suzbijanja krivolova na rijeci Lim i Limskom jezeru.