Oglas o prodaji nepokretnosti

Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom nepokretnosti označene sa:

  • k. č.broj 438/ 6, dio zvani „Varoš Rudo“, ukupne površine 24 m2, upisana u List nepokretnosti broj 468 KO Rudo Grad na ime opštine Rudo, što odgovara parceli starog premjera označenoj sa k. č. broj 1/ 924, upisana u z. k. uložak broj 22 i
  • k. č.broj 438/ 7, dio zvani „Varoš Rudo“, ukupne površine 12 m2, upisana u List nepokretnosti broj 468 KO Rudo Grad na ime opštine Rudo, što odgovara parceli starog premjera označenoj sa k. č. broj 1/ 927, upisana u z.k. uložak broj 22.

Više informacija: