Održana stručna rasprava Zoning plana

Dana 09. 10. 2015. godine u Svečanoj sali Doma kulture u Rudom sa početkom u 12 časova održana je stručna rasprava na kojoj je razmatran prednacrt Zoning plana opštinskog centra Rudo. Na stručnoj raspravi pored Nosioca izrade, prisustvovali su i članovi Savjeta za izradu Zoning plana opštinskog centra Rudo (9) koji su iznijeli svoja mišljenja, primjedbe i sugestije na dostavljeni prednacrt Zoning plana.

Sve istaknute primjedbe i mišljenja, Nosilac izrade Zoning plana – Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo dostavlja u pisanom obliku Nosiocu izrade Zoning plana – Doo „Zavod za urbanizam i projektovanje“ Bijeljina, koji razmatra primjedbe i mišljenja i prihvaćena rješenja ugrađuje u nacrt Zoning plana opštinskog centra Rudo.

Sredstva za izradu Zoning plana opštinskog centra Rudo, predviđena su budžetom Opštine Rudo.