Održana 24 redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 06. 11. 2015. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana 24. redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrane i usvojene Odluka grobljima i pogrebnoj djelatnosti, Odluka o komunalnim naknadama, Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo.

Takođe usvojeni su Nacrt rebalansa budžeta opštine Rudo za 2015. Godinu, Nacrt budžeta opštine Rudo za 2016. godinu i isti upućeni na javnu raspravu i usvojena Informacija o izvršenju budžeta opštine Rudo za period 01.01.-30.09.2015. godine.

Pored navedenih odluka odbornici su izvršili više razriješenja i imenovanja iz nadležnosti Skupštine opštine Rudo a koja se odnose na radna tijela Skupštine.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 11.