Izvršena zamjena neispravnih svjetiljki javne rasvjete u gradu

svetiljkeDana 22. i 23. 12.2015. godine izvršena je zamjena neispravnih svjetiljki javne rasvjete u gradu Rudo.

Ukupna planirana sredstva u budžetu opštine Rudo za 2015. godinu na ime održavanja javne rasvjete iznose 1.000 svetiljke1KM. Prilikom popravke javne rasvjete nije izvršena cjelokupna popravka iste iz razloga što utvrđeni kvarovi zahtjevaju veće investicione radove i finansijska sredstva.

Na izvođenju radova angažovano je komunalno preduzeće “Komunalac“ iz Višegrada.