O b a v j e š t e nj e

Načelnik opštine objavio je Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo, na području K. O. Štrpci.

Poljoprivredno zemljište dodjeljivaće se u zakup za obavljanje stočarske proizvodnje, za period zakupa od 1 godine-za livade i pašnjake.

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju Privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području opštine Rudo, kao i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da imaju sjedište odnosno prebivalište na području opštine Rudo najmanje godinu dana prije  podnošenja ponude,tj. prijave na Javni oglas.

Svim zainteresovanim ponuđačima, katastarske skice i planovi predmetnih čestica poljoprivrednog zemljišta iz Javnog oglasa, biće izložene na uvid u šalter sali opštine Rudo.

Javni oglas objavljen je na Oglasnoj tabli i internet stranici opštine Rudo dana 12. 04. 2016. godine.

Rok za pondošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Javni oglas

Obrazac prijave za fizička lica

Obrazac prijave za pravna lica