U toku proljećno uređenje grada

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske  poslove opštine Rudo zajedno sa KP „Usluga“ Rudo u skladu sa Programom obavljanja zajedničke komunalne  potrošnje u 2016. godini, organizuje  akciju proljećnog uređenja grada. Akcija uređenja grada  počela je 01.04.2016. godine i trajaće do 30.04.2016. god.

Akcija obuhvata sledeće aktivnosti na uređenju grada: čišćenje svih zelenih i javnih površina od svakodnevnih otpadaka , čišćenje i grabljenje zelenih površina duž  ulica i  parkova, proćišćavanje slivnih rešetki  i kanala  za odvođenje površinskih voda duž ulica, uređenje zelene površine oko zgrade obdaništa  kao i stambenih objekata na Jakovljevića  brijegu,  uređenje prilaznih  puteva gradu, čišćenje oko poslovnih i stambenih objekata, popravka i zamjena klupa za sjedenje,  sječa   starih i dotrajalih stabala, čišćenje spomenika u gradu, zasijavanje novih travnatih površina, sađenje  cvijeća  u žardinjere na Trgu slobode  i pranje ulica.

Sve  navedene poslove  vršiće  radnici KP “Usluga“ Rudo, a pranje ulica radnici Vatrogasnog društva Rudo.

Odvoz kabastog otpada sa  šireg područja opštine Rudo, sa koga se vrši  organizovan odvoz smeća (MZ Bijelo Brdo, MZ Štrpci, MZ Uvac, MZ Mioče) vršiće se  dana 20.04.2016. godine,  a  sa  užeg područja grada Rudo  dana 22.04.2016. godine.

Sva fizička  i pravna lica dužna su da ispred  i oko svojih objekata izvrše čišćenje zelenih površina i dvorišta u skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području opštine Rudo ili će u suprotnom biti primjenjivane kaznene mjere Odluke o komunalnom redu.