Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo

Opština Rudo pokrenula je postupak javne nabavke za Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo.

Obavještenje o nabavci