Paketi za štićenike Centra za dnevno zbrinjavanje

adra aa

U srijedu 21. decembra  Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Rudom posjetila  je predsjednica Udruženja roditelja sa četvoro i više djece Rudo.

Ovo prilikom gospođa Gordana Novaković podijelila je 11 paketa za štićenike Dnevnog zbrinjavanja a povodom predstojećih praznika. Ove pakete Udruženje roditelja sa četvoro i više djece dobilo je od Humanitarne organizacije ADRA BiH.

adra a