Dodijeljena bespovratna sredstva za projekte integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj

Nakon provedenog javnog konkursa devet jedinica lokalne samouprave u ponedeljak je sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske (IRBRS) potpisalo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2016/2017 godini.

U skladu sa raspoloživošću sredstava u okviru Trećeg ciklusa Finansijskog mehanizma, ugovori su potpisani sa sljedećim korisnicma, kao što je prikazano u narednoj tabeli:

R.b. Korisnik sredstava Naziv projekta Sredstva korisnika Sredstva Finansijskog mehanizma Ukupna vrijednost projekta
1. Opština Rudo Standardizacija proizvodnje maline za bolju konkurentnost na tržištu 33.309,90 99.929,70 133.239,60
2. Grad Prijedor Razvojem preduzetničke infrastrukture do boljeg poslovnog okruženja 33.579,00 99.637,20 133.216,20
3. Opština Čajniče Dobra proizvođačka praksa u otkupnoj stanici Zaborak u opštini Čajniče 36.860,85 84.649,50 121.510,35
4. Grad Bijeljina Unapređenje poslovnog okruženja sjeveroistočnog dijela Republike Srpske 112.757,00 99.450,00 212.207,00
I Ukupno prioritetna oblast I 216.506,75 383.666,40 600.173,15
5. Opština Brod Zelena pijaca-trbuh našeg grada 31.472,18 71.574,75 103.046,93
6. Opština Novi Grad Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad 21.767,50 64.161,05 85.928,55
7. Opština Modriča Jabučik II 32.613,75 97.710,21 130.323,96
8. Opština Kalinovik Osnivanje Gerontološkog centra Kalinovik 35.000,00 100.000,00 135.000,00
9. Opština Šamac Izgradnja arteškog bunara u izbjegličkom naselju Lugovi 18.264,13 54.792,38 73.056,51
II Ukupno prioritetna oblast II 139.117,56 388.238,39 527.355,95
UKUPNO (I+II) 355.624,31 771.904,79 1.127.529,10

 

Finansijski mehanizam uspostavljen je kako bi pružio podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i na taj način doprinio jačanju javnih usluga i ruralnog razvoja u Republici Srpskoj. Projekat je uspostavljen kroz zajedničku saradnju Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Sredstva Finansijskog mehanizma odobravaju se na bespovratnoj (grant) osnovi, a u ovom ciklusu Finansijskog mehanizma bila su dostupna za podrška realizaciji projekata lokalnih zajednica u sljedećim prioritetnim oblastima:

  1. Unapređenje poslovnog okruzženja na lokalnom nivou 
  2. Povećanje stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivredne proizvodnje te uravnotežen integralni i ruralni razvoj

Sredstva Finansijskog mehanizma namijenjena su za finansiranje projekata jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i institucija na lokalnom nivou. Strateško upravljanje, vođenje i usmjeravanje, kao i kontrolu i nadzor nad radom Finansijskog mehanizma obavlja Projektni odbor, kojeg čine po jedan predstavnik Ministarstva finansija RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, IRBRS i UNDP, dok operativno upravljanje Finansijskim mehanizmom obavlja IRBRS.

U trećem ciklusu lokalne zajednice su mogle aplicirati za sredstva Finansijskog mehanizma zajedno sa drugim jedinicama lokalne samouprave, organima republičke uprave, preduzetnicima, privrednim društvima, javnim ustanovama, ustanovama, lokalnim razvojnim agencijama i udruženjima građana i fondacijama, uz uslov da su jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili institucije vodeći aplikanti. Finansijski doprinos Mehanizma po pojedinačnom finansiranom projektu nije mogao biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM. Pored toga, aplikant je bio dužan da obezbijedi sufinansiranje, isključivo u novcu, u minimalnom iznosu od 25% ukupne vrijednosti projekta.

Odabir projektnih prijedloga vršio se na osnovu javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, u skladu sa jasno definisanim kriterijumima za selekciju.