Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA TERITORIJE OPŠTINE RUDO KOJA NISU IZMIRILI SVOJE OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA ZA PROTEKLI PERIOD, DA SU DUŽNI ISTE IZMIRITI U ROKU OD 8 DANA.

U PROTIVNOM, NADLEŽNI ORGAN OPŠTINSKE UPRAVE RUDO ĆE PREDUZETI ZAKONOM PROPISANE MJERE ZA NAPLATU ISTIH.