U toku raspodjela regresiranog dizel goriva

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače – nosioce poljoprivrednog gazdinstva da je u toku raspodjela regresiranog dizel goriva za potrebe proljećnih i jesenjih radova i to :

  • 100 lit/ha – za sve biljne kulture

Razlika u odnosu na prethodne godine je u tome što se regresirano dizel gorivo  odobrava za površine koje su u zvaničnoj evidenciji katastra upisana kao obradive katastarske kulture i za koje je upisan način korištenja poljoprivrednog zemljišta u Registar poljoprivrednih gazdinstava u 2017. godini.

Regresirano dizel gorivo se kupuje po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, kod ovlaštenog distributera BS „Nesto petrol“ Rudo.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva prilikom kupovine regresiranog goriva podnose benzinskoj stanici:

  • zahtjev, koji se uzima u opštini Rudo u kanc. br. 4
  • neovjerenu kopiju lične karte, a pravna lica kopiju JIB-a .

Kupovina regresiranog dizel goriva može se izvršiti do 30.11. 2017. godine.