Usvojen Plan integriteta opštine Rudo

Opština Rudo je 20.03.2017. godine započela aktivnosti na pripremi i izradi Plana integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj. Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj u periodu 2013-2017. godine i pripadajućim Akcionim planom, Komisija za sprovođenje Strategije je 24.04.2015. godine usvojila navedena Pravila.

Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke. Osnovna svrha planova integriteta je uspostavljanje i poboljšanje, odnosno unapređenje institucija.

Imenovana je Radne grupe za izradu Plana integriteta opštine Rudo u sljedećem sastavu:

Plan integriteta opštine Rudo usvojen je 20. decembra 2017. godine, odlukom Načelnika opštine. Radna grupa je raspuštena i imenovan je menadžer integriteta koji će biti zadužen za praćenje sprovođenja Plana integriteta

Plan integriteta