Potpisivanje ugovora za stipendiranje 99 studenata iz budžeta Opštine Rudo

U toku je potpisivanje ugovora sa 47 novih studenata i 52 stara studenta, korisnika stipendije za akademsku 2017/2018. godinu.

Sredstva za stipendiranje studenata obezbjeđena su u budžetu Opštine Rudo za akademsku 2017/2018. godinu u iznosu od 85.000,00  KM,  i ista će se isplaćivati  u deset jednakih mjesečnih rata, studentima sa prostora opštine Rudo koji su ostvarili  pravo na stipendiju nakon sprovedene konkursne procedure.

Studentska stipendija predstavlja vid direktne finansijske podrške od strane Opštine Rudo, obezbjeđene za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata, postizanja višeg prosjeka ocjena u toku školovanja, motivisanja za nastavak obrazovanja, te podrške školovanju socijalnim kategorijama stanovništva.