Preliminarna rang lista studentskih stipendija u školskoj 2018/2019. godini

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs za dodjelu studentskih stipendija, Komisija za dodjelu studentskih stipendija izvršila je pregled prijava i sačinila Preliminarnu rang listu studentskih stipendija u školskoj 2018/2019. godini.
Pravo na dodjelu studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo u školskoj 2018/2019 u skladu sa planiranim iznosom sredstava u budžetu za 2019. godinu ostvarilo je ukupno 44 studenata-nova korisnika.
Studenti- dosadašnji korisnici kojima je odobrena studentska stipendija, nastavljaju da ostvaruju pravo na studentsku stipendiju u školskoj 2018/2019 godini na osnovu ranije zaključenih ugovora.
Nezadovoljni podnosioci imaju pravo prigovora na Preliminarnu rang listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na Oglasnoj tabli i veb stranici opštine Rudo. Po prigovorima rješava Načelnik opštine.

Preliminarna rang lista studentskih stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Spisak dosadašnjih korisnika stipendije