Odluka o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini

Skupština opštine Rudo je na sjedici održanoj 27.12.2018. godine usvojila Odluku o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2019 godini. Odlukom su predviđena podsticajna sredstva u iznosu od 200.000 KM. Kao i ranijih godina korisnici će podsticajna sredstva ostvariti kroz :

– podršku stočarskoj proizvodnji,

– podršku biljnoj proizvodnji ,

– za osnovna sredstva i opremu u poljoprivredi i

– podrška za učestvovanje na poljoprivrednim sajmovima.

U ovoj odluci promjena u odnosu na predhodne godine se odnosi na rok za podnošenje zahtjeva za sjetvu aromatičnog i ljekovitog bilja i limitirani iznos podsticaja za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme.

Rok za podnošenje zahtjeva za sjetvu ljekovitog i aromatičnog bilja ka i žitarica je 31. 07.2019. godine , a ostali zahtjevi se podnose do kraja godine.

Iznos podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme je 10% od uloženih sredstava, a iznos ne može biti veći od 1500 KM- ranijih godina taj iznos nije mogao biti veći od 500KM.