Divlje deponije zbog nesavjesnih građana

prvi izgled

Na zahtjev opštinskog organa, dana 02.05.2019. godine  očišćena je  divlja deponija smeća, na  ulazu u grad Rudo,  ispod Orfice.  Čišćenje je izvršio Todorović Slađan.

Na žalost, očišćena površina je “uspjela” da bude čista  cijela dva dana. Već 05.05.2019. godine na istoj lokaciji,  nesavjesni građanin je bacio  dvije vreće sa smećem.

slike bez smeca

Ovim je pokazan nemar i neodgovornost prema javnoj površini, pri čemu je direktno ugrožena životna sredina. Stvaranje divljih deponija, pored toga što se narušava izgled grada, negativno utiče i na zdravlje životinja i ljudi kao i uzaludno čišćenje i trošenje sredstava.

novo smece

Ovim putem pozivamo građane  da prijave nesavjesne pojedince, koji nepropisno odlažu komunalni i građevinski  otpad i tako ugrožavaju prirodu. Sve prijave u vezi sa stvaranjem divljih deponija mogu se prijaviti komunalnoj policiji putem telefona 058 711- 800.